Medlemskap

Meld deg inn her

Som medlem hos oss har du tilgang på alle våre fasiliteter, inkludert gruppetimer og veiledningstimer med fysioterapeut.

Vi har medlemskap med og uten bindingstid, samt klippekort.


MEDLEMSKORTET

Medlemskort får du på senteret når du har meldt deg inn. Medlemskortet er personlig og kan ikke lånes bort til andre.

Innmelding gjør du på senteret eller på våre nettsider.


PRISER

Oversikt over våre priser finner du ved å klikke på linken her: http://heimdalfys.ibooking.no/...


AVTALEGIROFULLMAKT

For å opprette avtalegirofullmakt logger du inn på «Min Side».

Her følger du linken til «trykk her for å opprette AvtaleGiro».

Du er selv ansvarlig for at fullmakten blir opprettet senest 14.dager før første forfallsdato.

Innlogging til «Min Side» gjøres på www.heimdaltreningssenter.no.


MÅNEDSAVGIFTEN

Månedsavgift på avtalegiro trekkes den 20. i hver måned.

Denne datoen kan ikke endres.


FRYS AV MEDLEMSKAP

Frys av medlemskap kan i særskilte tilfeller innvilges ved:

- Sykdom, legeattest/sykemelding må legges ved søknaden.

- Barselpermisjon/graviditet.

- Studier, arbeid eller militærtjeneste utenbys.

- Frys av medlemskontrakten kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.

- Pensjonister kan fryse medlemskapet mot fremvisning av dokumentasjon på reise.

En frysperiode må i alle tilfeller være på minimum 1 mnd og maks 12 mnd.

Alle tilfeller av frys av medlemskontrakt må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge fryssøknaden.

Frysperioden vil ikke påvirke avtalen om bindingstid.

Frys er ikke godkjent før du som medlem mottar skriftlig bekreftelse fra Heimdal fysikalske treningssenter.

Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft. Søknad om frys skal sendes på mail til post@heimdaltreningssenter.no minimum 3 uker før frysperiodens start.


MIN SIDE

På «Min Side» kan du se og skrive ut alle dine innbetalinger og besøk. Innlogging til «Min Side» gjøres på www.heimdaltreningssenter.no


OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP

Avtalegiro løper videre med en og en mnd etter at bindingstiden er utløpt.

Det er 1 mnd oppsigelsestid etter bindingstiden utløp.

Oppsigelse skal skje skriftlig til post@heimdaltreningssenter.no.

Oppsigelse i bindingstid kan kun innvilges ved sykdom med bekreftelse fra lege.

HEIMDAL TRENINGSSENTER

Om du ønsker å vite mer, send oss gjerne en melding

Skriv til oss